Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych jest Agencja Interaktywna WebCentre.pl Marcin Wocial z siedzibą w Kąpinie, ul. Wiejska 30, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 588-241-74-07, REGON: 364265854, nazywana dalej “właścicielem witryny”. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@gry-ero.pl.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na wszystkich podstronach strony internetowej właściciela witryny są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Właściciel witryny jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skorzystałeś z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. odpowiedź na zadane pytanie.
 8. Każda osoba, której danymi administrujemy, ma prawo dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 11. Właściciel witryny ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Właściciel witryny nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez właściciela witryny.